Dočasné přidělení českých a zahraničních zaměstnanců
Temporary assignment of Czech and foreign employees
Recruitment – podpora náboru zaměstnanců do kmene
RECRUITMENT - support for recruitment into the trunk
Outsoursing – převzetí vybraných činností klienta
Outsourcing - Takeover of selected client activities

Služby

Dočasné přidělení českých a zahraničních zaměstnanců

 • Několik let zajišťujeme našim klientům potřebné pracovní síly
 • Naši personalisté poskytují klientům maximální možnou péči s důrazem na jejich přání a potřeby
 • Vždy u všech zaměstnanců dodržujeme srovnatelné podmínky
 • V případě zaměstnávání pracovníků ze zahraničí zajišťujeme veškerou agendu, které přidělení přináší, komunikujeme s úřadem práce, sociální správou, zdravotní pojišťovnou, OAMP a cizinecká police (jeli to třeba), vyřídíme veškeré požadované pracovní povolení, zajistíme koordinaci zaměstnanců a ostatní činností spojené s přidělením pracovníků ze zahraničí
 • Neustále pečujeme o naše zaměstnance a jsme s nimi v pravidelném kontaktu

Recruitment – podpora náboru zaměstnanců do kmene

 • Pomáháme našim klientům vyhledat vhodného kandidáta na požadovanou pozici
 • Řídíme náborovou kampaň zacílenou na pracovní pozici definovanou klientem
 • Roztřídíme a provedeme výběr příchozích uchazečů a jejich životopisů
 • Zajistíme okamžitou komunikaci s uchazečem o vhodnosti pro danou pozici nebo najdeme jinou alternativu
 • Vyhodnotíme nábor a vhodnost kandidátů
 • Představíme klientovi seznam vhodných kandidátů společně s jejich zařazením a životopisem, popřípadě našimi poznámkami a doporučením

Outsourcing – převzetí vybraných činností klienta

Přebíráme od klientů aktivity a zodpovědnost za konkrétní činnosti dle požadavků, jedná se zejména o:

 • Převzetí kmenových zaměstnanců do vlastní správy
 • Převzetí personální a mzdové agendy klienta
 • Outsourcing náboru pracovníku – Recruitment servis napříč celou společností

Také činnosti a procesy klienta, jako jsou:

 • Drobná montáž komponentů
 • Montáž sestav a podsestav produktů dle portfolia klienta
 • Další činnosti dle potřeb a přání zákazníka

Nabízíme vám služby šité na míru přesně podle potřeb vaší společnosti. Než jsme firmu O.K. AUTOMOT s.r.o. založili, načerpali jsme nejdříve několikaleté pracovní zkušenosti, a to právě v oblasti kvality, řízení jakosti a personálních služeb.

Postupem času jsme získali několik významných zakázek od špičkových firem automobilového průmyslu. Ani to nás ale nezastaví. Neustále pracujeme na rozvoji našich služeb. V současné době pracujeme nejen na projektech automobilového průmyslu, ale také například v nevýrobním a logistickém průmyslu.